Hidrofori
Spremnici za lož ulje
Rešetke za odvod
Posude za tuš
Brzoparni kotlovi
Poklopci za šahtove
Ogradni elementi

U 2014. godini dobili smo nepovratna sredstva potpore u okviru Mjere A1 Mikro poduzetništvo i obrt HAMAG BICRO-a s kojima se financirao zavarivač posuda pod tlakom: