Hidrofori
Spremnici za lož ulje
Rešetke za odvod
Posude za tuš
Brzoparni kotlovi
Poklopci za šahtove
Ogradni elementi
Bravarija Špoljarec
Adresa:
Mala strana 17
Sveti Ivan Zelina
10 380

Telefon: 01/2062-417
Fax: 01/2056-533
Mobitel: 098/223-265, 098/640-203